De voordelen

De voordelen samengevat

  • Probleemloos verouderen van kleine en grote formaten in alle diktes
  • Herstapelen niet nodig: de machine veroudert een compleet pakket in 1 bewerking
  • Beide zijden van de steen worden verouderd
  • Eenvoudig verouderen en herpakketteren van wildverbandpakketten
  • Ook zware en geknipte betonelementen (bijv. stapelblokken en muurelementen)
  • Bediening door 1 persoon
  • Zowel toepasbaar in de productielijn als in stand alone opstelling
  • Capaciteit 10 tot 20 pakketten per uur (afhankelijk van formaat en ouderdom stenen)
  • Stenen kunnen ook 1 dag na productie verouderd worden

Deze compacte installatie is wereldwijd gepatenteerd

Ga naar Het resultaat »