Disclaimer

Disclaimer

Rota Cage BV besteedt de grootste zorg aan de inhoud en samenstelling van deze website. Zij kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade welke voortvloeit uit of veroorzaakt wordt door het werken met deze website of door het gebruik van de daarin opgenomen teksten, afbeeldingen en informatie. Er kunnen geen geen rechten ontleend worden aan teksten, afbeeldingen en informatie van deze website.

Copyright

Zonder schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende(n) mag niets van deze website worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.